26. März 2020 Berlin Geschäftsbericht 2019
27. Mai 2020 Berlin Quartalsmitteilung Q1-2020
28. Mai 2020 Berlin Hauptversammlung 2020
27. August 2020 Berlin Halbjahresfinanzbericht 2020
19. November 2020 Berlin Quartalsmitteilung Q3-2020